Dietetik

Dietisten har specifik kunskap, akademisk utbildning och legitimation, för att utreda och behandla näringsproblem.

Genom att erbjuda en individanpassad nutritionsbehandling och informera om matens betydelse vid hälsa och sjukdom kan dietisten främja din hälsa och livskvalitet och erbjuda vägledning för hur näringsrekommendationer kan omvandlas till mat.

Dietisten arbetar inom alla åldersgrupper, från råd till gravida och ammande till kosten hos äldre undernärda. Fler exempel på vad som inbegriper arbetsområdet är livsstilsrelaterade sjukdomar såsom åldersdiabetes och övervikt men även födoämnesallergi, höga blodfettvärden, sväljsvårigheter och sjukdomar i mage och tarm.

Dietistens uppgift är att med kunskapen om kostens betydelse kunna förebygga, lindra eller bota sjukdomar.