Kurser och grupper

Viktskolan

mer information kommer inom kort.

IBS Skola

Leds av dietist och sjukgymnast. Vi träffas 4 gånger och tillsammans går vi igenom FODMAP. Det är en IBS -behandling från Australien som hjälper ca 80% av alla patienter med IBS.Vi tar även upp stressfysiologi och avslappning. 
Har du inte fått diagnosen IBS av läkare behöver du boka ett besök hos dietist Eva före kurstart.
Anmälan till eva.pettersson.1@ptj.se
eller telefon 08-55091890 

 Min QiGong är en medicinsk qigong

Kinesisk träningsform där man återupprepar mjuka långsamma rörelser som gör att man tar ut rörligheten i hela kroppen under träningen. Muskel-, andnings- och mentalträning utförs också under träningspasset. Rörelserna är lätta att utföra och det är lätt att koppla av och njuta av upplevelsen. Alla kan träna Min QiGong, personer med rörelseinskränkningar, kroniska smärttillstånd och stressrelaterade diagnoser. 

Målsättningen är att deltagaren ska få kunskap om Qigongens inverkan på kroppens fysisk och mentala hälsa. Efter avslutad träningsperiod kommer deltagaren kunna utöva Qigong i det egna hemmet. 

Min Gigong vänder sig både till personer som kan stå med bra balans men även för personer som har dålig balans eller är rullstolsburna.

 Smärtskola
Kunskap för livet för dig med långvarigt smärttillstånd eller fibromyalgi.
Målsättningen med kursen är att du ska lära dig mer om de verktyg som finns för att hantera din vardag på bästa sätt. Kursen är framtagen av Reumatikerförbundet och är indelad i två delar och en slutgiltig uppföljning som är:

 Del 1: är fyra teoriträffar med föreläsningar som underlag för samtal, möjlighet att testa olika typer av praktisk träning samt avspänningsövningar. 

Del 2: en träningsperiod på 10 veckor där du själv väljer typ av träning utifrån vårt urval, du får stöd av handledare under träningsperioden. 

Uppföljningsträff – utvärdering av de nya goda vanorna utifrån kursens innehåll.

 Artrosskolan
Artrosskolan för personer med artros i både stora och små leder.Artros är en av de vanligaste ledsjukdomarna som finns i Sverige, de flesta med artros påverkas i sin vardag av smärta och rörlighetsinskränkning.Genom föreläsningar som underlag för samtal, möjlighet att prova olika typer av träning vill Artrosskolan ge dig verktyg för att hantera din vardag på bästa sätt.  Artroskolan är uppdelad i 7 teoritillfällen med gruppdiskussion och prova på tillfällen. Därefter erbjuds alla deltagare individuellt anpassad träning eller gruppträning i 6 veckor. Vi träffas därefter vid 2 tillfällen (ett direkt efter de 6 träningsveckorna och ett 3 månader efter avslutad skola) för uppföljning av hemövningar och planering för fortsatt träning i egen regi.
 Vill du göra en intresseanmälan eller veta mer. Kontakta oss på telgerehab@ptj.se  eller ring oss.