Stötvåg (Shockwave therapy)

Bakgrund

Metoden började användas i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, många studier har genomförts och behandlingsområdena har breddats.  Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Fokuserad eller radiell stötvågsbehandling

Fokuserad stötvåg generar ett högt tryck på ett bestämt djup och en mindre yta. Den radiella stötvågen använder en ett lägre tryck på en större yta. På Telge Rehab använder vi fokuserad stötvåg.

Vilka effekter har stötvågsbehandling ?

 • Ökad blodgenomströmning
 • Ökad återbyggnad av vävnad
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

Skador som är lämpliga att behandla med stötvåg

 • Kalkaxel
 • Hälsporre
 • Tennisarmbåge
 • Trocanterit
 • Hopparknä
 • Hälseneinflammation
 • mm.

Smärtsam behandling och biverkningar.

Behandlingen kan göra ont men smärtan släpper direkt efter avslutad behandling. 
Biverkningar är mycket ovanliga om smärta uppträder efter  behandling kan receptfria värktabletter användas. Använd inte antiinflammatorisk medicin som kan störa behandlingseffekten.

När bör man inte stötvågsbehandla

 • Om du fått kortisoninjektion i skadeomådet den senaste månaden
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området.
 • Vid cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller stark behandling med blodkoaguleringsmedicin t ex Fragmin eller Waran. 

Kostnad

Hos oss betalar du endast patientavgift och inga extra kostnader tillkommer då vi behandlar med stötvåg. 

Läs mer om stötvåg här.