Vår verksamhet

Vi erbjuder

 • Specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare)
 • Distriktssköterska
 • Sköterskemottagning för diabetes
 • Sköterskemottagning för astma/KOL
 • Barnavårdscentral
 • Mödravårdscentral
 • Psykoterapeut 
 • Fysioterapimottagning/sjukgymnastik
 • Ungdomsmottagning

Vi samarbetar med

 • Sjukgymnastiken, Årjäng
 • Fotvården, Årjäng
 • Årjängs kommun: hemsjukvård, arbetsterapeutmottagning, socialtjänst med flera
 • Vändpunkten
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Specialistsjukvård