BVC

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. På barnavårdscentralen erbjuder vi alla barnfamiljer kostnadsfria undersökningar och hälsorådgivning.

Vi gör även hembesök i samband med hemkomsten från BB. Vaccinationer som erbjuds ditt barn är frivilliga och kostnadsfria.

Distriktssköterska
Elin Engjom Axelsson

Telefon
0573-149 66

Telefontid
Måndag Tisdag och Torsdag kl 08:00 - 09:30