Distriktssköterska

Du kan besöka distriktssköterska eller sjuksköterska för:

  • Omläggning av sår
  • Blodtryckskontroll
  • Hudutslag
  • Injektioner
  • Suturtagning/borttagning av stygn
  • Inkontinenshjälpmedel

Distriktssköterskor

Fredrik Spjut
Gertrud Berglund
Agneta Nilsson
Marina Andersson
Elin Engjom Axelsson
Agnetha Haglund

Tidsbeställd mottagning
Måndag - fredag kl 08:00-17:00

Öppen mottagning
Måndag - fredag kl 10:30-11:30