Om Underverk

Barnmorskemottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB.

Vi har samarbetsavtal med Region Skåne och arbetar i nära samarbete med, i första hand, Kvinnokliniken vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, men även Lund och Malmö.

Medicinskt ansvarig för verksamheten är dr Catharina Hofte, specialist i gynekologi och obstetrik, Hoftekliniken.

Vi som arbetar på mottagningen är:

Barnmorskor

Marie 
Marie Ewerholt-Eriksson


Berit Fält 
Berit Fält


Yvonne Olin 
Yvonne Olin

 

Ann Eva Rosander (bild kommer snart)

 

Undersköterska/sekreterare

Christine 
Christine Bengtsson

 

Läkare

Catharina 
Catharina Hofte