Vår verksamhet

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet. Vi gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd hos både unga och gamla.

På vår vårdcentral finns psykologverksamhet, sjukgymnast, distriktssköterskemottagning samt diabetes- och astmamottagning. Vi utför vaccinationer och provtagning samt utfärdar intyg. Vi har också sedan januari 2017 en särskild mottagning för våra äldre patienter.

Vi samarbetar med Kvartersklinikens BVC, dit vi välkomnar våra listade barn och deras föräldrar.

Nedan följer några exempel på vad du kan få hjälp med

Akuta infektionssjukdomar, tex halsfluss, urinvägsinfektioner, förkylning.
Akuta skador som sårskador, stukningar
Astma, KOL och andra besvär i luftvägarna
Bedömning och borttagning av födelsemärken
Besvär från leder och muskulatur
Eksem, utslag och andra hudbesvär
Endokrinologiska sjukdomar t ex diabetes och sköldkörtelsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, kärkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt
Olika besvär från magen
Psykiatriska sjukdomar t. ex. depressioner och ångest
Stressrelaterade besvär
Sjukdomar hos barn och ungdomar
Utredning av olika slag (allergi, astma, demens, huvudvärk)
Urologiska problem (prostata, urinvägar, njurar samt infektionssjukdomar)