Aktuellt

Listningstak

Vi är beviljade listningstak vilket innebär att man i nuläget inte kan lista sig på Vårdcentralen Stadsfjärden.
Om man i alla fall väljer att lista sig sätts man i kö.
Vi eventuella frågor kontakta verksamhetschef Björn Hallström via epost bjorn.hallstrom@dll.se

Vaccination mot influensa

På grund av nationell brist på influensavaccin kommer vi inte att kunna ha något mer drop-in tillfälle. Mer info på 1177.se.

TBE-vaccination

Vaccinationer av vuxna hänvisar vi till Vaccinkliniken i Nyköping

Bättre Besök

Vi har en tjänst kopplad till vår telefon/hemsida. Tjänsten heter Bättre Besök och fungerar så här:

1. Du har ett hälsoproblem där du vill ha rådgivning och ev boka tid hos oss.

2. Du har smartphone/dator samt Mobilt BankID.

3. Du ringer eller går in via vår hemsida när som helst på dygnet.

4. Du svarar på frågor relaterade till ditt hälsoproblem som du vill ha hjälp med.

5. Du väljer en tid som du vill bli uppringd på (kontorstid).

6. När vi ringer upp dig har vi en rapport med dina svar som vi kan utgå ifrån när vi hanterar ditt ärende.

E-tjänster på 1177.se

Många av dina ärenden kan du enkelt sköta via e-tjänsterna på 1177.se, förnya recept, av- och omboka tider samt be om provsvar eller att din vårdpersonal ska kontakta dig. Du kan även boka läkartid samma dag för vissa tillstånd samt boka tid till sjukgymnast/fysioterapeut om du har besvär från leder och/eller muskler.

Journal på nätet

Nu kan du som har fått vård vid Stadfjärdens vårdcentral läsa din journal via nätet. Det är journalanteckningar och kontakter som blir synliga nu på en gång, men att vi kommer tillgängliggöra mer information så snart det är möjligt.

Den 22 mars 2016 påbörjar Landstinget Sörmland lansering av tjänsten Journalen vilket innebär att du som patient på vårdcentralen Stadsfjärden kan läsa din journal via nätet. Tjänsten kommer att bli tillgänglig för fler vårdenheter från och med den 4 april.

Om du är över 18 år, har e-legitimation och ett konto till 1177 Vårdguidens e-tjänster, så har du som bor i Sörmland tillgång din journal digitalt. Läs mer om e-tjänsterna och logga in här eller från startsidan.

Tjänsten är inte retroaktiv, du kan inte ta del av uppgifter i Journalen daterade tidigare än 1 februari 2016. Men sådana äldre journaluppgifter har du också rätt att ta del av. Kontakta i så fall aktuell vårdenhet.

Sörmlands hälsoprogram

Om du fyller 40, 50 eller 60 år i år och är listad hos oss så kommer vi att kalla dig någon gång under året för provtagning och hälsosamtal. Deltagandet är frivilligt och programmet syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i Sörmlands befolkning.

Mer info och svar på vanliga frågor finns här: http://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sormlands-halsoprogram/