Vårt vårdutbud

Vi arbetar i team runt patienter med diabetes, astma/KOL, demens samt med rehabilitering av sjukskrivna. Vi har även barnavårdscentral.

Våra lokaler och väntrum är ljusa och välkomnande. På vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, sekreterare, kuratorer, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeut och sjukgymnaster. Vi är totalt närmare 60 personer.

Vårdcentralen Stadsfjärden har avtal med landstinget och ingår i Hälsoval Sörmland. Det betyder att patientavgifterna är desamma som i den landstingsdrivna vården. Högkostnadsskydd gäller.

Vård vi erbjuder

För mer information se respektive sida, du är också välkommen att kontakta oss direkt om du har frågor.

Lista dig hos oss

Fyll i listningsblanketten och lämna in till oss.

Blanketten hittar du här.