Val av husläkare och listning

Listning
Du har rätt att välja vilken vårdcentral du ska gå till, du väljer genom att lista dig. Det behöver inte vara den vårdcentral som ligger närmast där du bor, du kan till exempel välja en som din vän rekommenderat eller som ligger nära ditt jobb.

Redan nu har många valt att lista sig hos oss. Vi tackar för förtroendet och hoppas att fler kommer att göra Värmdö Vårdcentral till "sin vårdcentral".

För att lista dig undertecknar du en särskild valblankett som du kan ladda ned direkt från hemsidan.

Du kan lista dig hos en av våra ordinarie distriktsläkare. Alla är specialister i allmänmedicin med mångårig erfarenhet av primärvård:

dr.Anders Råsmark

dr.Andrzej Sloma

Listningsblanketter finns att ladda ner här:

Val/byte av husläkare vuxen

Val/byte av husläkare barn

Ifylld blankett kan du lämna i vårdcentralens reception eller sända till:

Värmdö Vårdcentral
Fenix väg 14
134 44 Värmdö

När blanketten är oss tillhanda så skriver vi in dig på vårdcentralen med vald husläkare.

Mina vårdkontakter
Ett annat sätt att lista sig är att göra det via "mina vårdkontakter". Här kan du som invånare på ett säkert sätt få kontroll över dina vårdval, boka tid, göra receptförfrågningar osv men även lista dig. Följ nedanstående länk. Det tar några dagar att få ett lösenord.

Klicka här för att komma vidare till mina vårdkontakter