Välkommen till Västervården Husläkarmottagning

Västervården Husläkarmottagning har funnits i Vällingby i mer än
25 år. Vi tar emot gammal som nyfödd. Akuta besvär eller kontroll av kronisk sjukdom - du är alltid välkommen! Ända sedan grundandet 1993 har hög professionell kompetens, kontinuitet och bra bemötande varit självklarheter för oss.

Kontakta oss

Vi på Västervården är glada över att kunna erbjuda en vårdcentral med stabil och högkompetent bemanning av läkare, sköterskor, undersköterskor och sekreterare med hög kompetens. Vi ser det som ett privilegium att få arbeta med sjukvård för er som bor kring Vällingby.

I början av 2019 tvingas vi göra vissa förändringar vad gäller Västervårdens hemsjukvård, och den drop-in mottagning som sköterskorna och undersköterskorna i hemsjukvården har drivit.

Från och med den 14 januari 2019 kommer Västervårdens hemsjukvård bedrivas i samarbete med Vårdliljan. De sjuksköterskor som kommer ut i hemmen utgår från Vårdliljan. Doktorsansvaret för hemsjukvården ligger kvar på Västervården.
Vi tror att vi med detta samarbete kan fortsätta erbjuda en god hemsjukvård från Västervården.

Anledningen till denna förändring är den brist på distriktssköterskor som nu finns i samhället. Vi har inte kunnat rekrytera en tillräckligt stor distriktssköterskegrupp.

I och med denna organisationsförändring kommer vi inte ha kvar drop-in mottagning till distriktssjuksköterskan i den form som den funnits i tidigare. Från och med den 14 januari 2019 kommer du istället bokas till någon av våra sköterskemottagningar för blodtryck, omläggning, injektioner m m. Du bokar tiden genom att ringa 08-87 92 12. Om du behöver ta stygn eller kontrollera ditt blodtryck har vi även internetbokade tider via 1177.se.

Väl mött 2019
Henrik Nyberg
Verksamhetschef

 

Öppettider

Måndag
08.00-17.00
Tisdag
08.00-17.00
Onsdag
08.00-17.00
Torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-17.00