Val av husläkare


190620 Listningsstopp

På grund av reducerad bemanning under sommarmånaderna har vi från och med 190620 listningsstopp.
Detta innebär att vi inte kan ta emot nya patienter utan endast kan hjälpa de patienter som redan tillhör Västervården. Liststoppet hävs igen när vi är fulltaliga efter semesterperioden.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Välkommen att lista dig och din familj hos oss på Västervården!

För att ta del av våra tjänster måste du lista dig på mottagningen.

För att lista dig och/eller din familj gör du det lättast på 1177.se eller genom att fylla nedanstående listningsblanketter och skicka in alternativ lämna blanketterna på mottagningen.

Önskar du/din familj en namngiven husläkare så kan du/ni välja enligt denna fördelning:

Är du född i månad januari eller februari kan du välja att lista dig på doktor Linda Fredman

Är du född i mars eller april kan du välja att lista dig på doktor Lisa Nilses

Är du född i maj kan du lista dig på doktor Henrik Nyberg

Är du född i juni kan du lista dig på doktor Stina Perdahl

Är du född i juli eller augusti kan du välja att lista dig på doktor Danka Miklow

Är du född i september eller oktober kan du välja att lista dig på doktor Carl Astner

Är du född i november eller december kan du välja att lista dig på doktor Jenny Rydberg

Har du ytterligare frågor kontakta oss på telefon 08-87 92 12.

 

Här kan du hämta listningsblankett för vuxna.

Här kan du hämta listningsblankett för barn under 18 år.