Vår verksamhet

Hos oss arbetar sju läkare som alla är specialister i allmänmedicin och med en mångårig erfarenhet. Vi har också blivande specialister som slutför sin utbildning hos oss.

Våra sköterskor tillhandahåller tjänster så som diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, hypertonimottagning, Waranmottagning, lungfunktionsmätning, 24-timmars blodtrycksmätning, allergitester, livvstilssamtal, öronspolning, såromläggningar, stygnborttagning, blodtryckskontroller etc.

Vi har också ett flertal elektroniska tjänster så som förnyelse av recept, beställa läkartid och läsa din journal via 1177 Vårdguiden.

I anslutning till mottagningen finns fotsjukvård, laboratorium och röntgenavdelning, samt ett flertal specialistmottagningar med vilka vi har ett välutvecklat samarbete.