Hemsjukvård

Till dig som är hemsjukvårdspatient hos Västervården Husläkarmottagning!

För att förbättra hemsjukvården för dig som patient och vår personal som arbetar i hemsjukvården har vi beslutat att dela upp hemsjukvårdspatienterna geografiskt. Vi har bildat tre vårdlag där det ingår en distriktssköterska, undersköterskor och två doktorer.

Med denna nya uppdelning kommer vi uppnå bättre kontinuitet för dig som patient. Den nya uppdelningen kommer innebära att du har kvar din nuvarande distriktssköterska, men i vissa fall behöver man som patient byta ansvarig doktor. För oss doktorer kommer det innebära att vi lättare kan täcka upp för varandra då båda doktorerna som är kopplade till vårdlaget kommer känna till patienterna.

Rent praktiskt kommer det innebära att några av er patienter behöver lista om sig till det vårdlag man tillhör geografiskt. Om det blir aktuellt för dig att byta ansvarig läkare kommer du att bli kontaktad av din distriktssköterska.

I övrigt fortsätter hemsjukvården precis som vanligt och vi hoppas att du kommer fortsätta vara nöjd.

VÅRDLAG 1  
Charlotte Grill, distriktssköterska 08-87 92 13
Henrik Nyberg, läkare  
Danka Miklow (fd Appadu), läkare  
   
VÅRDLAG 2  
Nasrin Cheragwandi, sjuksköterska  08-87 92 19
Carl Astner, läkare  
Stina Perdahl, läkare  
   
VÅRDLAG 3  
Barbro Vestman, distriktssköterska 08-87 92 08
Mikael Armstrong, läkare  
Jenny Rydberg, läkare