Hemsjukvård

Västervårdens hemsjukvård bedrivs i samarbete med Vårdliljan. Tillsammans vårdar vi patienter i den basala hemsjukvården i Västerort. Vårdliljan ansvarar för de distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som kommer ut i hemmen och bedriver vård. Västervården ansvarar för att de finns läkare för hemsjukvårdens patienter.

Om du eller din anhörig är inskriven i Västervårdens hemsjukvård och har frågor vänder ni er till Vårdliljan.

Hemsjukvård Vårdliljan AB
Loviselundsvägen 155
165 70 Hässelby
info@vardliljan.se

Information lämnas av:
Jasmina Roosmark, verksamhetschef Vårdliljan, 0707954490
jasmina.roosmark@vardliljan.se

Pia Douglas, enhetschef Vårdliljan, 0760525350
pia.douglas@vardliljan.se

Om du eller din anhörige inte är inskriven i hemsjukvården och har frågor finns det information om  "Vård i hemmet" på 1177 hemsida.
Ni kan också vända er till oss på Västervården 08-87 92 12.