Astma-/KOL-mottagning

På mottagningen finns astmasköterska som tar emot patienter på remiss från mottagningens läkare.

Astma-/KOL-mottagningen utreder, behandlar och följer upp dig som har astma och/eller KOL.

Vår Astma-/KOL-mottagning erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Allergitest
  • Rökavvänjning
  • Instruktion kring din läkemedelsbehandling