Mottagningssköterska

Vi tillhandahåller tjänster så som diabetesmottagning, lungfunktionsmätning, 24-timmars blodtrycksmätning, allergitester och livsstilssamtal. Dessa tjänster kräver dock remiss från din husläkare på Västervården.

Vi utför också bland annat öronspolning, blodtryckskontroll, stygnborttagning, injektioner och såromläggningar på patienter listade på Västervården.

Sköterskor
Christine Creutziger
Virpi Vaara
Louise Widström
Helena Jerling
Ann-Sofie Blomqvist 
Ann Schönning
Annika Strang

Mottagningssköterskorna nås på telefon 08-87 92 12, mån-fre 8-17


Hjälpmedel

Om ni har behov av hjälpmedel så ber vi er ringa på vår hjälpmedelstelefon på 08-87 92 13