Provtagning COVID19

Nu kan du som är över 16 år och har lättare symtom som skulle kunna bero på COVID19 ta prov för detta. Provtagningen är öppen måndag-torsdag kl 13.00-14.30. Testerna tas i turordning, inga bokningsbara tider.
För att inte få en smittspridning görs testet utomhus och vi ser helst att du kommer i bil och stannar kvar i bilen. Du ska ha haft symtom i minst 24 timmar, ta med ID handling samt penna. Observera att ingen medicinsk bedömning görs vid provtagningen. Ingen provtagning på fredagar och helger. 

För mer information se nedan. 

Nu kan du som har lättare symtom som kan vara orsakade av COVID19 (det nya coronaviruset) möjlighet att få ta prov för detta. Följande symtom är vanliga vid COVID 19: feber, torrhosta, trötthet, andnöd, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarré samt försvunnet lukt- och smaksinne. Du som har medelsvåra symtom ska i första hand isolera dig hemma och om symtomen blir svåra ta kontakt med vården via telefon.

För att provet ska bli rättvisande behöver du haft symtom minst 24 timmar. Du ska även ha fyllt 16 år. Provtagning på barn under 16 år görs endast efter läkarbedömning.
Provtagningen är kostnadsfri och görs utomhus vid vårdcentralen. Själva testet tas med en pinne från näsa och svalg och påvisar om det finns material från viruset. Observera att ingen medicinsk bedömning görs i samband med provtagningen.

För att inte riskera smittspridning i samband med provtagningen vill vi att alla som har möjligheten kommer i bil och stannar kvar i bilen. Har du ingen möjlighet att komma i bil blir du anvisad vart du ska stå tills det blir din tur. Ta med ID handling samt penna.

Svaret på testet kommer via brev, eller om du vill ha ett snabbare svar via vår digitala tjänst Praktikertjänst 24. Tjänsten kräver e-legitimation samt mobilnummer.