Välkommen till Viskaforskliniken, Vårdcental, Rehab och BVC!

Vaccination mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 har nu påbörjats. Vaccineringen består av 2 doser med 3–4 veckors mellanrum. Vaccinet ges ej till barn under 18 år, gravida och ammande.
För mer information se 1177, följ länken nedan.
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

I första skedet vaccineras de personer som bor på äldreboende och har hemsjukvård. Detta arbete påbörjades, för vårt område, i januari.

I nästa skede kommer vi börja vaccinera på vårdcentralen.
Först kommer vi vaccinera er som är över 65 år och därefter även er mellan 60-64 år samt er som har sjukdomar som ökar risken för svår covid-19 infektion.
Tillhör du någon av dessa riskgrupper och önskar vaccinera dig behöver du höra av dig till oss. Vi för då upp dig på en lista och kommer senare höra av oss när vi kan boka in en tid.
Du kan kontakta oss via någon av följande:
• "Mitt Ptj"
• Telefon 033-724 55 55 välj knappval 8
• Mina sidor på 1177.se
För dig över 18 som inte tillhör någon riskgrupp kommer vaccin erbjudas senare under året.