Information om tandblekning

Blekning hos tandläkare av levande tänder är en ofarlig behandling om den utförs rätt. Som alla behandlingar har tandblekning sina begränsningar och risker, så det är vissa omständigheter man måste ta i beaktande.

  • Den stora fördelen är att ingen tandsubstans avverkas.
  • Tänder som är gulaktiga brukar svara bättre på behandlingen än tänder med en grå eller blåaktig ton.
  • Vitare tänder kan erhållas hos det stora flertalet, men det finns inga garantier att det fungerar på alla - effekt hos cirka 75%.
  • Tänder med många eller stora fyllningar, hål och frakturer passar bättre att åtgärda med t.ex. porslinsersättningar.

Behandlingen går ut på att täcka tandens utsida med en kemisk lösning innehållande väteperoxid eller karbamidperoxid. Behandlingen med starkare lösningar - kraftblekning - utförs på mottagningen under överinseende av oss. Fördelen med detta är att totalt går det åt mindre tid till blekningen. För att skydda mjukvävnad/tandköttet framställer vi individuellt utformade plastskenor. Hemblekning utförs med svagare lösningar i hemmet tillsammans med individuellt utformade plastskenor. En nackdel är att du inte får slarva med att bära blekskenan under den relativt långa behandlingstiden, 2-4 veckor.

Blekskena placeras över tänderna.

Dessa behandlingarna kombineras - kraftblekning utförs på mottagningen och följs upp med hemblekning.

Se en film om blekning

Behandling

Kraftblekning sker på mottagningen i omgångar på drygt 1 timme, ibland behövs flera pass.

Hemblekning sker genom att du har plastskenan fylld med blekmedel i munnen 2-8 timmar /dag - oftast nattetid. Kontroll 1-2 gånger i veckan på mottagningen. Efter 2-4 veckor är behandlingen som regel klar.

Möjliga biverkningar

Isande tänder. Om isningen är besvärande kan ett milt smärtstillande preparat (som du vet att du tål) vara till god hjälp.Vid kraftblekning avklingar besvären med isande tänder oftast inom 1-2 dagar. Vid hemblekning kan man ibland få lov att minska antalet timmar som du bär skenan, eller rent av göra ett uppehåll.

Irritation av tandköttet. Vid smärre läckage kan vitaktiga sår uppkomma på tandköttet som läker inom 2-7 dagar. Inga följdverkningar efter utläkningen.

Irritation i halsen. Om du fyller på för mycket blekmedel i skenan vid hemblekning, finns risk att du sväljer ner överskottet. Detta irriterar halsslemhinnan. Om du råkar överfylla skenan, var noga med att spotta ut överskottet. Men viktigast är att du inte överfyller!

Läckage. Dåliga fyllningar och hål i tänderna kan orsaka läckage in till nerven med efterföljande nervskada. Därför måste dessa defekter åtgärdas innan blekning

Påverkan på fyllningsmaterial. Blekningen kan göra så att vissa tandfyllnadsmaterial mjuknar på ytan, dessutom kan det bli så att färgen på de gamla fyllningarna intelängre passar till de blekta, vitare tänderna. Detta kan göra att vissa fyllningar måste göras om efter blekning.

Eftervård

Noggrann borstning efter varje måltid. Undvik rökning samt missfärgande föda såsom vin, kaffe eller te. För att hålla tänderna fina och fläckfria kan det behövas polering på mottagningenflera gånger per år.

Livslängd

Årliga förbättringar kan behövas, men det kan även stå sig livet ut.

 

Fördelar

Nackdelar

Säker om den utförs rätt Ibland ej möjligt att få tillbaka normal tandfärg
Ingen tandsubstans avverkas Alla blir ej hjälpta
Ingen bedövning behövs Långvariga behandlingar ibland nödvändiga för att få tillräcklig effekt
Mindre kostsamt än porslinsersättningar och kronor  
Går att göra eventuella förbättringar hemma lägre kostnad