Kvalité och säkerhet

Tandläkarpraktiken Adelsgatan 48 – Praktikertjänst AB, med verksamhetsansvariga tandläkarna Ewa Rosén Lundberg, Caroline Edlund och Björn Lundberg blir den första privata tandläkarmottagningen i Sverige att ansluta sig till SkaPa
http://skapareg.se/

SkaPa är en förkortning av Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, som är ett nationellt register för tandvården. De grundläggande syftena med SKaPa-registret är att

  • Förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl förebyggande som sjukdomsbehandlande som reparativa/operativa metoder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit.
  • Bidra till verksamhetsutveckling inom tandvården

  • Stödja utveckling av nationella riktlinjer

  • Ge underlag för forskning.

Hur berörs jag som är patient på mottagningen?

  • Data rörande enskild patient är sekretesskyddade.

  • De mottagningar som deltar i SKaPa får kontinuerligt sammanställningar över patientarbetet avseende karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning). Det innebär att patienten kan känna en trygghet i att vi är beredda att jämföra våra behandlingsresultat med andras och är beredd att utveckla våra metoder för att kunna ge en bättre vård.

  • De behandlare som deltar kan snabbare ta till sig framgångsrika metoder och dela med sig av resultat till andra.

  • Patienter som ej önskar delta med sina patientuppgifter i registret har rätt att avstå/få sina uppgifter avlägsnade. Patienten skall ges möjlighet att ta del av information om registreringen.

Läs intervjun i Tandläkartidningen

Vår kvalitetspolicy - ladda ner här
Vår patientsäkerhetsberättelse - ladda ner här

Är du inte nöjd med hur du blivit mottagen eller behandlad hos oss, ta i första hand kontakt med oss för att vi ska ha möjlighet att lösa detta.

Om du inte vill detta kan du vända dig till Praktikertjänsts förtroendenämnd telefonnummer 08-789 28 80.