Riktlinjer

Tydliga riktlinjer för patienter

Nu har det kommit en patientversion av Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Den riktar sig till dig som vill veta mer om din tandvård och går att ladda ner eller beställa på Socialstyrelsens webbplats.
Patientversionen tar upp de rekommendationer som är viktigast för patienten. Den kan användas som ett stöd för patienten i kontakten med tandvården.

Kort, enkel och tydlig

Patientversionen är extra tydlig och lätt att ta till sig även om man inte är insatt. Den tar både upp hur du själv kan förebygga sjukdomar i munnen och vilka behandlingar som passar bäst vid olika sjukdomar. Den ger också information om tandvårdskostnader och tandvårdsstöd.

Här kan du ladda ner och beställa patientversionen av nationella riktlinjer för vuxentandvård