Vi på mottagningen

Vi är tre tandläkare, tre tandhygienister samt sex tandsköterskor som arbetar på mottagningen.

Tandläkarna är

Tandhygienisterna heter

  • Doris Johansson, telefon: 0498 21 05 08
  • Anita Arnefors, telefon: 0498 21 06 02 som även har en hemsida samt
  • Kristin Norrby, telefon: 0498 21 03 80.

Tandsköterskorna är Maria Andersson, Gunvor Enekvist, Ann-Kristin Assarsson, Agneta Hartberg, Maria Wigsten och Cilla Benneborg.