Tandläkare Björn Lundberg

Vi hälsar dig välkommen till vårt tandvårdsteam bestående av tandläkare Björn Lundberg, tandhygienisterna Doris Johansson, Anita Arnefors, Kristin Norrby samt tandsköterskorna Gunvor Enekvist, Agneta Hartberg, Sandra Thörnhammar och Maria Wigsten. Alla i teamet deltar aktivt och utför olika delar av arbetet i Din mun.

Vår målsättning är att ge dig högkvalitativ tandhälsovård i en varm och mänsklig miljö.

Björn Lundberg: Examinerad tandläkare 1978 och arbetade i Norrbotten fram till början av 1990-talet. Har ett speciellt intresse i oral medicin - enkelt uttryck "allmänsjukdomarnas inverkan på munhålan". Har bl.a. genomgått 40 poängs utbildning i oral medicin samt 10 poäng i immunologi.

Estetisk tandbehandling är det som utvecklats mest de senaste åren. De nya tandbesparande teknikerna - porslin och kompositersättningar är mycket intressanta. Vid kronersättningar används oftast CEREC (CEramic REConstruction). Metoden används för att skapa metallfria keramiska ersättningar vid "Ett besök – en behandling".

Implantat Att förankra proteser, broar eller enstaka tänder i käkbenet med titanskruv (fixtur) är en behandling som tillämpas på allt fler patienter. Metoden som ger ett mycket gott resultat bygger på att fixturen växer samman med käkbenet.

Rotbehandlingen har utvecklats mycket de senaste åren, speciellt upprensningsteknikér med nickel-titanfilar. På mottagningen använder vi Quantec-systemet

Mikroskop ger oss möjlighet att utföra behandling under stark förstoring - upp till 20 gångers förstoring. Denna teknik innebär att vi samtidigt med förstoringen får utmärkt belysning av operationsfältet - det kan vara en tandfyllning, en rotkanal eller vid en tandoperation. Vi upplever att detta ger oss möjligheter att utföra en högkvalitativ vård.

Se på en video om vår undersökning

Tandläkare Björn Lundberg 0498 21 06 02