Tandläkare Ewa Rosén Lundberg

Våra patienter säger att det märks att vi trivs ihop - vårt team bestående av Ewa Rosén Lundberg, Ann-Kristin Assarsson, Doris Johansson samt Kristin Norrby. Alla i teamet deltar aktivt i patientarbetet och utför olika delar av arbetet i din mun.

Vi tar hänsyn till dina synpunkter och behov. Tandvården utförs enligt senaste rön - t ex används modern miljöanpassad digital röntgen. Rotfyllningsbehandlingen har utvecklats mycket de senaste åren, speciellt upprensningstekniker med nickel-titan filar. På mottagningen använder vi Quantec-systemet.

Mikroskop ger oss möjlighet att utföra behandling under stark förstoring -upp till 20 gångers förstoring. Denna teknik innebär att vi samtidigt med förstoringen får utmärkt belysning av operationsfältet - det kan vara en tandfyllning, en rotkanal eller vid en tandoperation. Vi upplever att detta ger oss möjligheter att utföra en högkvalitativ vård.

Att förankra proteser, broar eller enstaka tänder i käkbenet med titanskruv (fixtur) är en behandling som tillämpas på allt fler patienter. Metoden som ger ett mycket gott resultat bygger på att fixturen växer samman med käkbenet.
Vi arbetar med många olika material, även helkeramiska ersättningar för bästa estetiska resultat.
Vi prioriterar starkt en god service och ett personligt omhändertagande.
Vi har en tydlig profil med estetisk och profylaktisk tandvård.

Se på en video om vår undersökning

Tdl. Ewa Rosén Lundberg 0498 21 05 08