Covid-19 vaccinVaccination covid 

 Alla vuxna som fick sin andra dos Covid-19 vaccin för minst 3 månader sedan erbjuds dos 3 oavsett ålder.

 Tre alternativ för att få tredje dosen:

1. Boka tid på en vaccinationsmottagning genom att ringa telefonbokningen på 08 428 429 30. Du som har appen Alltid öppet får ett boknings-SMS 6 månader efter din andra dos (tagen i Region Stockholm). Du kan då boka dos 3 i appen.

2. Uppsök en vaccinationsmottagning som har drop-in. Du kan också besöka någon vaccinationsbuss, som alla har drop-in.

3. Kontakta din vårdcentral och ange att du vill vaccinera dig med en tredje dos vaccin mot covid-19. 

Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ta med vid besöket. Annars får du en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges med en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Du får gärna bära munskydd redan när du kommer, annars får du ett av oss.
Efter att du fått vaccinet får du stanna kvar i 15 minuter för observation.
Du kan endast boka tid för dos 1, tid för dos 2 får du i samband med vaccinationen. Varje enskild person måste boka en egen tid.

Tar du Waran måste du ha ett INR-värde som inte är äldre än 2 veckor och som ligger under 3.0.