Covid-19 vaccinTredje dosen covid-vaccin


2021-09-28 har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.


Måndag 4 oktober öppnar bokningen till Vaccinationsmottagningarna (ej husläkarmottagningen) för de som är 80+. Bokning sker via appen Alltid öppet eller via telefonbokning 08-428 429 30, alla dagar kl 08.00-19.00.
Personer som är födda 1941 och tidigare kommer även att få ett brev hem inom ett par veckor med information om hur de ska boka sin vaccinationstid antingen via appen Alltid öppet eller via telefonbokning.

 

Hur går bokning av vaccin till?

Nu kan alla Stockholmare som är 16 år eller äldre boka tid för vaccination. Det går också bra att ringa till oss för tidsbokning. Under sommaren har vi dock begränsade med tider och lättast är att boka tiden via appen "Alltid Öppet".

Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ta med vid besöket. Annars får du en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges med en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Du får gärna bära munskydd redan när du kommer, annars får du ett av oss.
Efter att du fått vaccinet får du stanna kvar i 15 minuter för observation.
Du kan endast boka tid för dos 1, tid för dos 2 får du i samband med vaccinationen. Varje enskild person måste boka en egen tid.

Tar du Waran måste du ha ett INR-värde som inte är äldre än 2 veckor och som ligger under 3.0.