Psykoterapeut

Vår psykoterapeut kan, efter remiss från husläkare, erbjuda kortare samtalsserier. Det kan gälla svåra situationer i livet, krisreaktioner som vid någon nära anhörigs sjukdom eller bortgång, relationsproblem, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.