Livsstilsmottagning

Välkommen till vår livsstilsmottaging

Livsstilen har stor betydelse för vår hälsa och för risken att utveckla sjukdomar, fr a hjärtkärlsjukdomar.

Våra distriktssköterskor kan erbjuda råd och stöd kring:

  • Kost och hälsa, övervikt.
  • Mäta längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.
  • Motion, FYSS: recept på fysisk aktivitet. FYSS-recept ger rabatt på vissa motionsanläggningar.
  • Rökavvänjning.

Läs mer om FYSS här