Priser

Vuxna
Från och med det året du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, det allmänna tandvårdsbidraget ATB. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 23-29 år samt 75 år och äldre. Patienter med vissa sjukdomar kan också få särskilt tandvårdsbidrag STB för förebyggande tandvård. 

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget ATB eller STB). Ersättningen från försäkringskassan baseras dock inte på det faktiska bruttopriset hos tandläkaren, utan på Försäkringskassans s.k.referenspris. Detta är Försäkringskassans ersättning för olika åtgärder och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts t.ex. rent kosmetiska åtgärder.

Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.
Du får alltid ett kostnadsförslag och det gäller i en månad.

Ändringar i tandvårdsstödet från försäkringskassan kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Barn
Barn och ungdomar till och med 22 år har kostnadsfri vård. Ring oss för listning av ditt barn.


Betalning
Betalning sker med betalkort vid varje behandlingstillfälle. Det finns möjlighet för delbetalning via Collector Bank.