Inkontinensrådgivning

Du är välkommen till oss om du har frågor kring inkontiens.

Inkontiens betyder bristande förmåga att hålla tätt.

Man uppskattar att var 10:e kvinna har besvär med urinläckage. Urininkontinens är vanligare bland kvinnor än bland män. Orsaken till det är olikheter i anatomin, påverkan av hormoner och om kvinnan genomgått graviditet och förlossning.

Urinläckage kan man få i alla åldrar men är vanligare bland äldre kvinnor beroende på förändringar i samband med och efter klimakteriet.

Det finns olika typer av urininkontinens. Oavsett vilken form av läckage man har påverkar det vardagen och livskvaliteten såväl praktiskt som psykologiskt och socialt.

På barnmorskemottagningen försöker man få en uppfattning om inkontinensens omfattning och typ för att på bästa sätt kunna behandla problemen. Barnmorskan gör en inledande utredning, ger råd och kan efter det hänvisa till läkare och/eller uroterapeut.

Du som har urinläckage som negativt påverkar din livssituation; hjälp finns att få.

Boka tid hos din barnmorska, rådgivningen är kostnadsfri.