Klimakterierådgivning

Du är välkommen till oss om du har frågor kring klimakteriet.

Vid 45-50 års åldern sker en del förändringar i kvinnokroppen.
Äggstockarnas produktion av östrogen avtar successivt. Menstruationerna kan bli oregelbundna för att så småningom upphöra.

En del kvinnor upplever besvär som man kan förknippa till klimakteriet t.ex svettningar, vallningar och /eller sköra slemhinnor.

Om du har frågor är du välkommen att boka tid för rådgivning.