Information

Information om disktriktssköterskorna och mottagningarna

Diabetesmottagning

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Till vår diabetesmottagning blir du som har diabetes kallad för kontroll och uppföljning en gång per år till din läkare och en gång per år till din diabetessjuksköterska.

Vid besöken sätter vi tillsammans med dig upp mål för din behandling, följer upp provtagning och blodsockervärden för att främja din hälsa och undvika framtida komplikationer.

En av diabetessjuksköterskans viktigaste uppgifter är att hjälpa dig hantera din sjukdom i vardagen så att du känner dig trygg och har egenkontroll över din diabetes.

Du kan alltid ringa din diabetessjuksköterska vid frågor och funderingar.

Kontakt

Anna Fagerlund: 076-847 28 63
Kerstin Wallin: 076-847 28 79
Linda Landegren: 076-847 27 31

 

Minnesutredningar

Vi kartlägger minnessvårigheter i samarbete med ansvarig läkare. Vi hjälper till med stöd och information till dig som patient och anhörig.

Har du en anhörig med minnessvårigheter eller börjar du själv känna att minnet sviktar? Kontakta våra distriktssköterskor som ansvarar för minnesutredningar.

Kontakt

Telefon: 021-813 02 00.

Eva Ferlander
Anna Bister Carlsson
Hanna Landgren
Maria Ledin Sjöholm

 

Inkontinensutredningar

Urininkontinens är ett mycket vanligt problem bland kvinnor, ungefär var fjärde kvinna är drabbad. Inkontinens förekommer även bland män och blir vanligare med stigande ålder. I åldern mellan 75 och 85 år har 25 %, dvs en fjärdedel problem med inkontinens.

Vanliga besvär vid urininkontinens hos kvinnor är att man

  • läcker urin när man hostar, hoppar, nyser och anstränger sig
  • plötsligt blir kissnödig och läcker urin

Vanliga besvär vid urininkontinens hos män är att

  • urin läcker i samband med att man plötsligt känner sig kissnödig
  • man får kissa ofta, också på natten
  • urin läcker i små skvättar

Om du har besvär med inkontinens kan du ta kontakt med våra inkontinenssköterskor som hjälper dig vidare. Innan förskrivning av inkontinenshjälpmedel krävs en utredning.

Kontakt

Hanna Landgren
Lena Brännström
Siv Wahlberg
Kerstin Wallin

 

Rökavvänjning

Du kan då ta kontakt med oss per telefon eller via din läkare i samband med ett läkarbesök för att bli uppsatt på väntelista för rökavvänjning. Du blir sedan kallad till ett första samtal med distriktssköterska. Detta samtal kommer sedan att följas upp med nya besök eller per telefon så länge behov finns.

Kontakt

Angelica Åkerberg 021-813 02 00

 

Spirometri

Spirometri är en undersökning som görs för att ta reda på hur väl dina lungor fungerar och används om läkaren misstänker kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Förberedelser inför spirometri
Du får inte röka senare än 12 timmar före spirometriundersökningen.

Du får inte ta vissa läkemedel före undersökningen. Dessa finns specificerade i det brev du får hemskickat i samband med tidsbokning.

Så går spirometri till
I samband med undersökningen får du andas in och blåsa ut genom ett munstycke som är kopplat till en apparat som läser av lungornas förmåga. På apparaten syns en kurva som visar hur mycket luft du blåser ut. Ibland får du en klämma på näsan. Hela undersökningen tar högst en timme.

Provsvar och resultat
Din läkare informerar dig om resultatet av undersökningen.

Kontakt

Angelica Åkerberg
Gabrielle Henriksson

 

Alkohol

Har du funderingar kring ditt alkoholbruk? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk?

Ta gärna kontakt med oss på telefon, vi erbjuder samtalsstöd.

Kontakt

Telefon: 021-813 02 00
Eva Ferlander
Gabrielle Henriksson

 

Akupunktur

Vi erbjuder akupunktur på läkarordination.