Information

Här kan du få mer information om våra behandlingar.

Ortopedisk Manuell Terapi

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande åtgärder, exempelvis mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering och stabiliseringsträning. Den manuella behandlingen kompletteras ofta med specifikt riktad funktionsträning.

Akupunktur

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsform som ursprungligen kommer från Kina. Sedan 1984 har akupunktur sin givna plats i svensk sjukvård som en behandlingsform mot smärta.

Vid en akupunkturbehandling sätts tunna engångsnålar i speciella punkter i muskulatur, senor eller bindväv i det smärtande området. Vanligtvis används 5-10 nålar. Behandlingen pågår i 20-30 minuter och upprepas cirka två gånger per vecka i en serie om cirka tio behandlingstillfällen.

Genom att behandla med akupunktur påverkas kroppens eget system för smärtlindring, bland annat genom frisättning av endorfiner. Effekten av akupunktur är minskad smärta och ofta minskad muskelspänning i det område som behandlas.

Övrig smärtlindrande behandling

Transkutan elektrisk nervstimulering; TENS är en form av elektroterapi där elektroder i form av gummiplattor placeras på huden över det smärtande området. Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som ger ut impulser. Impulserna gör att smärtsignalerna blockeras. Genom stimuleringen påverkas kroppens eget system för smärthämning, bland annat genom frisättning av endorfiner.

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom BK är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där västerländsk rörelsetradition integreras med de österländska rörelsetraditionerna qi-gong och thai-chi. Rörelseformen riktar sig mot ett funktionellt och avspänt rörelsemönster.

Övningarna syftar till en fördjupad kontakt med dig själv och dina kroppsliga upplevelser. Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser med mental närvaro är centrala begrepp.

I Basal Kroppskännedom betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling. Metoden har god effekt mot långvariga smärttillstånd, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som oro, ångest och nedstämdhet. Med Basal Kroppskännedom kan man också förebygga och åtgärda olika typer av spännings-och belastningsbesvär.

Vi erbjuder gruppbehandling vid 5 tillfällen. Du kan även få individuell behandling. Du kan söka till BK direkt utan remiss. Kontakta fysioterapin för tidsbokning på 021-813 02 60

Artrosskola

Handartrosskola

Till handartrosskolan kan du som har artros i dina händer komma. Vi träffas i grupp vid ett tillfälle. Du får i gruppen lära dig vad artros är och vad du själv kan göra för att minska besvären. Vi visar även ortoser och olika hjälpmedel.

Artrosskola enligt BOA (Bättre Omhändertagande av Artros)

Artrosskolan är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning. Information om sjukdomen är en del i behandlingen och anpassasd träning är en annan viktig del. De sjukgymnaster som håller i artrosskolan har speciell utbildning och gedigen kunskap och erfarenhet från artrosområdet. Artrosskolan bygger på interaktion och diskussion mellan deltagarna i artrosskolan och den fysioterapeut som leder gruppen. Syftet med artrosskolan är att du ska få ökad kunskap om artros och hur du bäst ska hantera dina besvär från knä eller höft.

Artrosskolan innefattar först en individuell bedömning av fysioterapeut. Därefter två gruppträffar där du får information om artros, lämplig träning, andra behandlingsmöjligheter och egenvård.

Efter den teoretiska delen i artrosskolan finns möjlighet att träna för att förbättra funktionen i knä eller höft. Vi har fysioterapeutledda träningsgrupper två gånger per vecka. Träningen anpassas efter dina individuella förutsättningar.

Patienter kan söka artrosskolan direkt, utan remiss. Kontakta fysioterapin på CityPraktiken för tidsbokning 021-813 02 60


Egenvård

Ont i ryggen, armbågen, foten?

Här kan du få tips på länkar om egenvård.

Nackspärr
Ont i hälen
Stukad fot
Tennisarmbåge
Varsam

Medicinsk funktionsträning

Träning ingår ofta som en del i behandlingen. Av oss får Du en personlig instruktion och ett inviduellt anpassat träningsprogram. Forskning visar att träning har en mängd positiva effekter på hälsan.

Träningen påverkar funktionen i leder och muskler positivt och kan också ha en smärtlindrande effekt. Fysisk aktivitet och träning förbättrar även funktionen i hjärta, lungor och det är lättare att hålla vikten om man tränar regelbundet.

Du kan träna i vår träningshall eller få ett program som du kan göra hemma. Det finns också möjlighet att köpa träningskort, efter att du har träffat fysioterapeuten individuellt. Träningskortet kostar 100 kr/månad.