Livsstilsmottagningen

Många av dagens sjukdomar är relaterade till våra levnadsvanor. Vi har alltså stora möjligheter att själva påverka vår hälsa genom att bli mer medveten om vår livsstil.

Naturligtvis är genetiska och miljöfaktorer upphov till många sjukdomar, men det finns mycket vi kan göra för att behålla eller återvinna god hälsa och bra livskvalitet - helt enkelt må bättre. Goda levnadsvanor är grunden till att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdomen som tex. höga blodfetter och diabetes och denna behandlingsform har dessutom väldigt få, om alls några, biverkningar!

Våra levnadsvanor är oftast djupt rotade, kanske redan sedan barndomen, och inte alltid så lätta att ändra. Det finns ofta mycket dåligt samvete runt livsstil och levnadsvanor. Vi vet att vi skulle må bra av att motionera mer, sluta röka och äta sundare men steget till att göra det kan kännas långt och ursäkterna att låta bli kan vara många. Det är dock du själv och ingen annan som har ansvaret för din hälsa!

På vår Livsstilsmottagning får du på ett positivt sätt hjälp och stöd att stärka dina goda vanor och förbättra de mindra goda. Vi arbetar med målet att skapa varkatiga förändringar som håller på sikt. Att ändra vanor tar tid och det är bara positivt, då är nämligen chansen större att de nya förbättrade vanorna blir bestående. Det är inte fråga om kortsiktiga snabba lösningar utan att göra små "smarta val" som du orkar hålla fast vid många år framöver, förhoppningsvis resten av ditt liv och som gynnar din hälsa!

Vi fokuserar på förändring innom

För mer information se länkarna.