Psykoterapimottagning

När du varit hos läkare för bedömning kan du bli erbjuden kontakt med oss på Psykoterapimottagningen. Vi erbjuder då ett kartläggande samtal för att se hur vi kan hjälpa dig. De problem vi främst arbetar med är:

  • Depression och nedstämdhet
  • Ångest
  • Akuta kriser
  • Stressrelaterad ohälsa och utmattning
  • Sömnstörning

Målet med det första samtalet är att vi tillsammans har en plan för hur vi ska gå vidare. Vi arbetar med KBT, ACT, Brief Interventions och andra korta fokuserade samtals- och psykoterapimetoder.

Om du redan har en tid och vill avboka eller boka om kan du göra det via 1177.se