Implantat

Att förlora tänder kan förändra ditt utseende men även försämra din tuggförmåga, vilket i sin tur kan leda till att fler tänder skadas och/eller förloras.

Tandimplantat är ett av flera alternativ som finns för den som vill ersätta sina förlorade tänder. Fördelarna med tandimplantat är bl.a. att de, till skillnad från löstagbara proteser, fästs i käkbenet vilket gör att det blir lättare för dig att tugga och du behöver inte oroa dig för att tänderna ska lossna. En annan stor fördel med tandimplantat är att du inte behöver slipa på närliggande tänder.

Det första steget vid en implantatbehandling är en kompletterande undersökning hos tandläkaren då vi tar röntgen och gör mätningar för att kontrollera så att Du har tillräcklig mängd käkben att sätta implantatet i och att käkbenet är av tillräckligt god kvalitet. Skulle det inte vara så i Ditt fall, så har vi samarbete med ett flertal specialister i Käkkirurgi och kan då skicka en remiss för specialistbehandling på annan klinik.

Om du bedöms som en god kandidat för behandling hos oss är nästa steg ett kirurgiskt ingrepp då tandläkaren fäller upp tandköttet och borrar ett/flera hål i käkbenet i vilket en eller flera titanskruvar fästs (beroende på antalet tänder man ska ersätta). Att man använder just titanskruvar till implantaten beror på att titan visat sig fungera väl tillsammans med kroppens vävnader och har en unik förmåga att växa samman med käkbenet, vilket minskar risken för att implantatet stöts bort. Operationen utförs i vaket tillstånd under lokalbedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva ömhet och viss smärta en tid efteråt.

Efter ingreppet kommer Du på ett kontrollbesök efter ca 1 vecka för att ta bort stygn och kontrollera att läkningen sker som den ska. Inläkningen tar ca 8-10 veckor och efter den perioden kommer Du tillbaka till kliniken och vi tar då avtryck som vi skickar till våra tandtekniker som framställer en/flera tand/tänder individuellt anpassade för just Dig.

Med en bra tandläkare och en bra eftervård är tandimplantat en stabil, effektiv och ofta livslång ersättning för förlorade tänder. Lika viktigt är det att se till att tandläkaren använder implantat av hög kvalitet.

Vår tandläkare Jacob Tveit jobbar mycket med att operera in implantat och både tandläkare Jacob och Jasmine jobbar med att sätta kronor och/eller broar på de inopererade implantaten.

Vi använder oss enbart av Straumanns implantat. Straumann är en av de största implantatleverantörerna och är den leverantör som fått bäst resultat i en stor oberoende studie som gjordes på över 11 000 implantat satta av 800 olika behandlare i Sverige (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541089/)

OBS! Då rökning kraftigt försämrar inläkning och prognos för implantatet, vill vi att våra implantatpatienter är helt rökfria.

Välkommen att kontakta oss för en konsultation och kostnadsförslag!