Tandreglering med Invisaligne

Vi använder oss av Invisaligne. Med Invisaligne kan man utföra en rad olika behandlingar, från mindre tandförflyttningar till mer komplexa fall. Oavsett problem blir resultatet ett nytt och jämnare leende som du vill att alla ska se.