Tandvårdsstödet

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård.

  • Är du 20 - 29 år blir bidraget 300 kr per år
  • Är du 30 - 74 år blir bidraget 150 kr per år
  • Är du 75 + blir bidraget 300 per år.

Syftet med bidraget är att stimulerar dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3000 kronor av referenspriset, dvs grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmäna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001 - 15 000 kronor av referenspriset får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende.