Kvalitet & miljö

Kvalitet
Vi på A2dentallab tar ett mycket stort ansvar för de produkter vi framställer och vi vill att du som tandläkare alltid ska känna att du lämnar goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar till dina patienter. Vi arbetar enligt ett kvalitetssystem som ska minimera riskerna för misstag och fel och är alltid öppna för dina synpunkter och funderingar. Vi vill inget hellre än att bli bättre och göra dig nöjdare med oss som leverantör!

Miljö
I vårt utvecklingsarbete ingår att ständigt hålla oss informerade och uppdaterade om hur våra material och våra arbetsmetoder kan minimera påverkan på människa och miljö – utan att ge avkall på goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar. Som en del i vårt miljöarbete vill vi gärna att du returnerar tomma burkar och lock till oss för återvinning.