Vår Historia

Hilding Björn startade praktiken tillsammans med sin fru och kollega Anna-Lisa under tidigt 30-tal. Hustruns avled tidigt men Hilding träffade en ytterligare kvinna också vid namn Anna-Lisa. Hon arbetade också på praktiken.

Inga Nilsson(född Franzén) arbetade på mottagningen som utbildad tandsköterska under flera år på trettiotalet.

Hilding Björn som tidigt blev engagerad inom ämnena oral kirurgi och parodontologi blev senare professor i Malmö. Han utsågs 1982 till hedersledamot i Gotlands Tandläkarsällskap.

Efter paret Björn kom Barbro och Arthur Nilsson. Dessa två stannade länge på praktiken. Under deras tid fanns också kollegerna Birgit Cassel och Alf Lindström i mottagningen under olika perioder.

Sedan har Stefan Edgren och Pontus Ljunggren arbetat där under 80 och 90 talet.

Björn och Eva Lundberg har drivit mottagningen tillsammans Caroline Edlund under en lång period på 2000 -talet" - med början årsskiftet 1990/91 för Björn Lundberg som övertog efter Pontus. Ewa och Caroline började under 1994 då mottagningen även gick in i Praktikertjänst. Bland annat har Torsten Westberg och Björn Franzén funnits med som kolleger under kortare perioder.

Sedan 1 juni 2020 fortsätter mottagning att drivas i Praktikertjänst under namnet PTJ Dental Adelsgatan Visby. PTJ Dental är en helt ny karriärväg inom Praktikertjänst för tandläkare som vill arbeta privat och vara anställda

Michael Katsanikos kom in som nyanställd tandläkare och verksamhetschef  den 1 juni 2020. Tandläkare Kaj Franzén abetar på mottagningen sedan 1 maj 2022 och tandläkare Moa Ohlsson sedan den 18 september 2023. Den 31 mars 2023 ändrade mottagningen namn från PTJ Dental Adelsgatan Visby till Praktikertjänst Adelsgatan 48 Tandvård. Detta för att för att öka tydligheten av Praktikertjänst vårdgivaransvar.