Ditt besök

Patientavgifter

Patientavgift enligt Stockholms läns landstings taxa, för närvarande:

Förstagångsbesök 200 kr
Efterföljande besök 200 kr
Frikort gäller

Uteblivet besök och sent återbud (lämnat efter kl 8 dagen för besöket) kostar 200 kr, dvs en patientavgift.

Remiss

Det behövs ingen remiss till fysioterapi inom Stockholms läns landsting.

Men, om du nyligen fått din skada eller sjukdom kan det vara bra att via en remiss från läkare ha fått klarlagt om det finns hinder eller restriktioner för fysioterapeutisk behandling/träning.