Välkommen till Albinssons Dentallab!

Albinssons Dentallab har levererat tandteknik till tandläkare och patienter i över 50 år. Idag är vi nio tandtekniker med olika inriktningar och specialiteter som producerar tandtekniska produkter. Vi är vad man kallar ett full-service lab och kan leverera allt från bettskenor till implantatkonstruktioner. Albinssons Dentallab driver labbverksamhet både i Ljusdal och i Hudiksvall.
Kontakta oss