Vaccinationsmottagning

 Under juni-juli-augusti är vaccinationsmottagningen stängd.

Under semestermånaderna juni - juli - augusti är denna mottagning stängd.

Ring eller skriv via MITTPTJ så bokar vi in dig på en avtalad tid för vaccination.

Vi erbjuder följande vaccin:

TBE Vuxen 320 kr, Barn 310 kr ( FSME )
Pneumokocker 380 kr ( PNEUMOVAX )
Pneumokocker 680 kr ( PREVENAR )
Hepatit A+B Vuxen 510 kr, Barn 410 kr ( TWINRIX )
Hepatit A Vuxen 410 kr, Barn 360 kr ( VAQTA )

Välkomna!

Övriga vaccinationer

För vaccinationer utöver ovanstående hänvisar vi till annan vaccinationsmottagning.