Astma/KOL-mottagning

På vår Astma/KOL-mottagning arbetar sjuksköterska med specialistutbildning. Vi utreder och följer upp din astma/KOL med bland annat spirometri (lungfunktionsundersökning). Har du problem med din andning eller har långdragen hosta så ta kontakt med oss.

Önskar du hjälp med att sluta röka erbjuder vi rökavvänjning med information, samtalsstöd och eventuell läkemedelsbehandling.

För att komma i kontakt med vår Astma/KOL-sjuksköterska Kristina Roos eller vår Diplomerade tobaksavvänjare Iréne Wallnedal- Ring vårdcentralen på 033 - 724 64 00 eller kontakta oss digitalt via Praktikertjänst24.