Provtagning covid-19

Kraven för provtagning av pågående infektion av covid-19 har ändrats och nu är det bara vissa grupper som ska provtas.