Vårdutbud

Vi erbjuder individanpassad rehabilitering för dig med såväl kortvariga som långvariga besvär med möjlighet till ett nära tvärprofessionellt samarbete.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Som fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) är vi experter på smärta, värk och besvär från rörelse- och stödjeapparaten, det vill säga muskler, leder, skelett och nerver.

Vi erbjuder

 • Artrosskola för patienter med knä- och höftledsbesvär enligt BOA (Bättre Omhändertagande vid Artros). Läs mer på Boa Registercentrum
 • Smärtskola
 • KOL-skola
 • Idrottsmedicin
 • Stöd och hjälp vid viss psykisk ohälsa relaterad till t ex stress, depression och sömnsvårigheter
 • Stöd och hjälp vid neurologiska skador och annan sjukdom såsom hjärt- och kärl och i andningsorgan

Arbetsterapi

Vi erbjuder individuell bedömning och rehabilitering för kognitiva och handrelaterade besvär, bedömning och förskrivning av hjälpmedel.

 • Rörelse och grepp. Träning av arm/hand efter skada, sjukdom eller operation.
 • Instruktioner för hemträning
 • Utprovning och tillverkning av ortoser (stödförband) till händer och fingrar
 • Värmebehandling i form av paraffinbad - kan ge positiv effekt vid till exempel smärta på grund av artros
 • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Ergonomisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder
 • Bedömning och behandling av stressrelaterad ohälsa och sömnsvårigheter
 • Demensutredning/minnestest