Information

Provtagning covid-19

Hur går provtagningen till?
Ett PCR-test tas genom näsan eller svalget, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort.

Vårdpersonalen har särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Provsvar får du genom vår digitala tjänst Mitt PTJ. Svaret kommer som ett sms till det mobilnummer du uppgett. Du behöver identifiera dig med mobilt bank-id. Om du saknar mobilt bank-id, kan svaret undantagsvis lämnas per telefon.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?
Du får instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen om du bedöms ha en pågående infektion med covid-19. Du är skyldig att följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Om provet är negativt, betyder det att du vid provtagningstillfället med stor sannolikthet inte hade en pågående infektion med covid-19. Naturligtvis ska du trots detta följa rådande rekommendationer för att undvika att smitta andra om du har symtom på infektion.
Du behöver bara söka vård om du känner dig allvarligt sjuk. De flesta får bara lindriga symtom av covid-19 och det finns i nuläget ingen botande behandling mot själva viruset.

Innebär ett positivt PCR-test att jag är smittsam?
Ett PCR-test kan inte avgöra om du smittas eller inte. Det beror på att det även ger ett positivt svar på så kallat inaktivt virus. Ett inaktivt virus smittar inte.

Du smittar troligen inte längre även om PCR-testet är positivt, om det har gått mer än en vecka sedan du först blev sjuk och du har varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Prata med din läkare om du är osäker.