Rehab

                               
                   Sofia Byrne,                                 Kristofer Mattsson,        
              Leg. Fysioterapeut                         Leg. Fysioterapeut

                                 
              Carl Erhamre                                       Alexander Carlsson
       Leg. Arbetsterapeut                                  Leg. Sjukgymnast 
                                                                                   (Föräldraledig)

   

Älvpraktiken Rehab

Välkommen till Älvpraktiken rehabmottagning!

Här arbetar sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.
Vi hjälper dig som har problem med smärta, skador, yrsel, behov av hjälpmedel eller stöttning att komma igång med fysisk aktivitet. Vi arbetar även med stresshantering, sömn- och minnessvårigheter. I samarbete med BVC ger vi akupunkturbehandling mot spädbarnskolik.

Vi samarbetar med vårdcentralens läkare och sjuksköterskor, men du är välkommen till oss var du än är listad. Ingen remiss behövs.