Sjukgymnastik/Fysioterapi

                                              
                                                          Sofia Byrne
                                                    Leg. Fysioterapeut

                                                                          Alexander Carlsson,                                  Kristofer Mattsson, 
          Leg. Sjukgymnast                                    Leg. Fysioterapeut

Vi erbjuder individanpassad rehabilitering för dig med såväl kortvariga som långvariga besvär med möjlighet till ett nära tvärprofessionellt samarbete.

Som fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) är vi experter på smärta, värk och besvär från rörelse- och stödjeapparaten, det vill säga muskler, leder, skelett och nerver.
Vi kan också erbjuda bl a:

-Artrosskola för patienter med knä- och höftledsbesvär enligt BOA (Bättre Omhändertagande vid Artros, läs mer på www.boa.registercentrum.se.

-Smärtskola
-KOL-skola
-Akupunktur vid t ex spädbarnskolik
-Idrottsmedicin
-Stöd och hjälp vid viss psykisk ohälsa relaterad till t ex stress, depression och sömnsvårigheter
-Stöd och hjälp vid neurologiska skador och annan sjukdom såsom hjärt- och kärl och i andningsorgan.