Arbetsterapi

                                                                                                                                              Carl Erhamre, arbetsterapeut

Vi erbjuder individuell bedömning och rehabilitering för kognitiva och handrelaterade besvär, bedömning och förskrivning av hjälpmedel.

-Rörelse och grepp. Träning av arm/hand efter skada, sjukdom eller operation. Instruktioner för hemträning.
-Utprovning och tillverkning av ortoser (stödförband) till händer och fingrar.
-Värmebehandling i form av paraffinbad - kan ge positiv effekt vid till exempel smärta på grund av artros.
-Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
-Ergonomisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder.
-Bedömning och behandling av stressrelaterad ohälsa och sömnsvårigheter.
-Demensutredning/minnestest